Вовчук І.С. Зошит з математики. 1 клас: Зошит для корекції знань, умінь та навичок

Запоріжжя, 2011. – 80 с.
Художник – оформлювач: Сабліна Марина Михайлівна
У зошиті представлена поурочна система завдань з математики з метою корекції формування усних обчислювальних умінь і навиків вирішувати завдання різних типів, а також матеріал по математиці, що дозволяє скорегувати засвоєння понять, що характеризують властивості предметів. Знайомить дітей з натуральними числами, елементами математичної символіки, знаками стосунків.
Зошит орієнтований на розвиток мислення, творчих здібностей дитяти, його інтересу до Математики. Реалізує дійний метод навчання, що включає дітей у самостійний пошук і допомагає не лише забезпечити високий рівень математичної підготовки, але і сформувати загальноучбові і загальнокультурні уміння і здібності, необхідні для успішного навчання у початковій школі, а потім і у житті.
Передбачає можливість індивідуальної траєкторії саморозвитку учня у власному темпі за рахунок вибору вчителем завдань, відповідних рівню підготовки і пізнавальної мотивації дітей. Об’єм обов’язкової частини завдань відповідає приблизно 20 хв. самостійної роботи учня, останні завдання виконуються за бажанням.
Зошит призначений для роботи з учнями 1 класу. Буде корисний вихователям групи подовженого дня для занять як з першокласниками, так і учнями другого класу. Батькам допоможе у виконанні домашніх занять з дітьми і в корекції знань, умінь і навиків.

Вовчук І.С. Зошит з математики. 1 клас: Зошит для корекції знань, умінь та навичок

Педагогика | Методики преподавания

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: