Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

Навчальний посібник — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. — 588 с.
Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теоріїї держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України.
Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

Юридические дисциплины | Правоведение

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: