Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства: Навчальний посібник

Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с.

У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної теми.
Видання призначене для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів. Також воно може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Правознавство»

Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства: Навчальний посібник

Юридические дисциплины | Правоведение

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: