Орлов П.І. Основи правознавства

Науково-популярне видання. — Донецьк: Альфа- прес, 2004. — 304 с.
Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, тенденції розвитку цих галузей в Україні.
Головна мета видання — сприяти формуванню у громадян, передусім молоді, правової свідомості та правової культури, вихованню почуття людської гідності, розумінню соціальної цінності права. Ця книжка стане у нагоді усім, хто займається правовою самоосвітою, цікавиться питаннями правознавства — практично усім громадянам.

Орлов П.І. Основи правознавства

Юридические дисциплины | Правоведение

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: