Коровіна Л.Д. Основи правознавства

Навчальний посібник складається з трьох розділів та глав.
Розділ І „Основи теорії держави і права висвітлює основні поняття теорії держави і права, розкриває сутність держави, форми держав у сучасному світі, дає характеристику ознак громадянського суспільства і правової держави. Окремо висвітлюється матеріал щодо транспортного законодавства України.
Розділ II „Основи конституційного права України розкриває питання громадянства, основних прав і свобод людини і громадянина, їх конституційні обов’язки, безпосередньої та представницької демократії; дає характеристику засад конституційного ладу та органів державної влади і місцевого самоврядування.
Розділ III „Окремі галузі законодавства містить базові поняття щодо окремих галузей законодавства України: цивільного, сімейного, трудового, фінансового, адміністративного, кримінального та інших галузей права, законодавства про соціальний захист.

Коровіна Л.Д. Основи правознавства

Юридические дисциплины | Правоведение

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: