Залізняк Л.Л., Сминтина О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни Історія України

Зміст
Вступ
Витоки українського народу та його державності
Первісна історія України
Відлуння грецької цивілізації на українських теренах. Походження слов`ян
Населення України 1 тис. н. е.
Русь в українській та світовій історії
Київська Русь
Галицько-волинське і литовське князівство в Руській історії
Польський фактор в українській історії XV — першої половини XVII ст.
Козацтво. Походження козацтва
Польсько-католицький фактор в українській історії
Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування та еволюція козацько-гетьманської держави
Козацько-селянські повстання кінця XVI ст. — 1638 р.
Визвольна війна 1648-1654 рр.
Україна періоду руни
Ліквідація україської автономної державності.
Україна у складі російської та австро-угорської імперії
Україна у XVIII — першій половині XIX ст.
Україна у другій половині XIX — на початку XX ст.
Україна в революційних процесах 1917 — 1921 рр.
Доба центральної ради. Гетьманство Павла Скоропадського
Директорія у боротьбі за незалежність України.
Остаточне утвердження більшовицької влади на Україні
Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 рр. ) УСРР у 1920-ті роки
Розвиток України після сталінського «Великого перелому».
Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки XX ст.
Україна в роки Другої світової війни
Друга Сітова Війна і Україна
Суспільно-політичний ровиток України від другої половини 40-х до 80-х рр. XX ст
Україна в кінці 1940-х — першій половині 1960-х рр.
Розвиток Україи в період «Застою»
Національно-державне відродження україїснкього народу.
Незалежна Україна в сучаснму світі
Україна в роки «Перебудови»
Здобуття Україною незалежності. Сучасний етап розвитку

178 сторінок
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Кафедра історії
2005 рік

Залізняк Л.Л., Сминтина О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни Історія України

Исторические дисциплины | История Украины

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: