М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 656 с.ISBN 5 — 8243 — 0699
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. — К.: Національна академія
Науково-методичні рекомендації/Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. — К.: Національна академія державного управління при
Автор не вказаний. – Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. – Київ: Програма
Монографія. — Донецьк: Норд-Прес, 2011. — 350 с. Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних
Практичний посібник / за ред. Д. М. Слизьконіс. — Київ: Центр політичних студій та
Навчальний посібник – К.: Фонд Європа XXI, 2007. – 107 с. У цьому посібнику
Курс лекцій / Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2007.
Кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф.
– К.: Фонд „Європа XXI, 2007. – 568 с.У цьому посібнику подано матеріали навчального
К.: Основи, 1994. — 109с. У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на
Київ: ПРООН/МПВСР, 2008. — 48 с. Це видання підготовлене в межах виконання «Муніципальної програми
Монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.У монографії Олександра Радченка
монографія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с. У
Кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф.
Монографія. — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2007. — 188 с. У монографії
Науково-методичні рекомендації/ Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. — К.: Національна академія державного управління
Навч. посіб. — К.: КНТ, 2012. — 312 с. У навчальному посібнику системно висвітлено
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 60 с. У навчальному посібнику висвітлюються
Монографія у 2 т. — Суми : Університетська книга, 2013-2014. — 722 с. У
Досвід українських міст. — К.: ПРООН/МПВСР, 2010. — 88 с. Це видання підготовлене в
Навч. посіб. — К. : КНТ, 2012. — 216 с. У навчальному посібнику системно
Монографія. — К.: Вид-во «К.І.С.», 2002. — 420 с.Монографія присвячена проблемам визначення і використання
А. М. Михненко, О. В. Руснак, А. М. Мудров та ін. ; за ред.
Автор невідомий. — К.: Інститут розвитку територіальних громад, 2005. — 11 с. У цьому
Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д.
Наук.-практ. посіб. — К.: Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2010. — 396
Маліков С.В., Гарнець О.М., Тертишна О.А., Бурий О.В., Куля М.В., Авоян А.А., Сак Ю.А.
Навчально-методичний посібник. Чернігів: ЦППК, 2012. – 26 с. В посібнику зроблені викладки чинного законодавства
Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К.: Атіка, 2003. — 576
Електрон. навч. посіб. — Х.: ХНАУ, 2018. — 278 с. У посібнику висвітлено теоретичні,
Опорний конспект лекцій. Видання третєВидавництво Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові
2007.У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти і характер публічної політики, розглядаються сучасна ситуація, зміст
Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2002. — 135 с. ОглавлениеВведение Общий обзорПолитическая история
Навчальний посібник. — Київ: Кафедра державного управління та місцевого самоврядування АМУ, 2015. — 200
Мельник А.Ф., Смоленський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. — Дніпропетровськ: Знання-Прес, 2003. — 336
Навч. посіб. — К. Центр навчальної літератури», 2004. — 560 с.Подано матеріал з основ
Навчальний посібник. — Національна академія державного управління при Президентові України. — К., 2007. —
Монографія. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 487 с. У монографії розглядаються теоретичні засади,
У посібнику у вигляді схем подано матеріали лекцій за модулем Організаційно-правові засади державного управління
Навч. посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 560 с. Подано матеріал з основ
Навчальний посібник. — К. : НАДУ, 2009. — 192 с. У навчальному посібнику визначено
Навчальний посібник. — Київ: Професіонал, 2008. — 282 с. У посібнику подано навчальний матеріал,
Монография / В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др. / НАН Украины, Ин-т
підручник. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. У підручнику висвітлюються актуальні питання
Навчальний посібник. — Полтава: ПДАА, 2012. — 204 с. Навчальний посібник «Регіонально-адміністративний менеджмент» розрахований
Практичний посібник. — К.: Інститут місцевого розвитку, 2011. — 180 с. У посібнику узагальнено
Навчальний посібник. — Луцьк: Вежа, Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000 ПередмоваВступ до
Монографія. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 284 с. У монографії відображено основні результати
Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи науковців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
Наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співголова), О.С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова,
Навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. «Державне управління освітою» — К. : НАДУ,
Наук. ред. кол.: В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін.; Львівський регіональний інститут
Посібник / Ю. Крот, С. Замазій, Л. Федченко, Я. Брусенцова. — Харків: Фактор, 2017.
Наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут
Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2006 г., 220 с. У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп./авт . кол.:
Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів зпитань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка,В. М. Вакуленка, М.
Навч. посіб. / Уклад. М.О.Кушнір. — К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 112 с.У
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ;
Навч.-метод. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с. У матеріалах визначено зміст
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ;
монографія. – К. : НАДУ, 2016. – 296 с. У монографії розглянуті питання теоретичних
Збірник нормативних актів — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 352 с. У пропонованому виданні
Монографія / Т.О. Карабін, Я.В. Лазур, М.В. Менджул, Трачук П.А. та ін. — Ужгород:
Наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.
Практичний посібник для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля,
Наук.-ред. колегія: М.М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. – Одеса, 2011. –
Монографія. – К.: НІСД, 2013. – 104 с.Досліджено аналітичну процедуру моніторингу результативності державної політики,
Наук.-ред. колегія: В. М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К.: НАДУ,
К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. – 671 с.ISBN 966-500-515-4 Ця книжка є навчальним
Навч. посібник. – К.: НАДУ, 2011. – 78 с. Висвітлюється загальне уявлення про економічний
Монографія. — К.: НІСД, 2009. — 336 с., іл. ISBN 978-966-554-097-7 У монографії досліджено
Навч. посіб. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — 244 с. Укр.мов.Пропоноване видання свого часу
2007.У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль
Навч. посіб . — К.: Ви д -во УАДУ, 2001. — 244 с. У
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 48 с. У навчальному посібнику розглянуто
Монографія / Ю.В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 180 с.Навчальний посібник охоплює три змістові
К. : Алерта, 2010. — 335 с. — Джерело. Запропоновано концептуальну модель аналізу, програмування
Навчальний посібник/ О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина.
К. : НАДУ, 2008. 44 с.У науково-методичній розробці визначені основні вимоги до знань, умінь
Монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.У монографії
Київ: Укртехінформ, 2013. — 263 с. Мета: надання практичних рекомендації щодо формування та розвитку
Учебное пособие. — Тюмень: издательство Тюменского государственного университета, 2009. — 294 с. Пособие предназначено
Навч. посібник у трьох частинах. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. —
Монографія. — Донецьк: Юго Восток, 2011. — 624 с. У монографії досліджуються теоретико!методологічні засади
Навч. посібник у трьох частинах. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. —
Дементьєв В.В., Гордон М.В., Оленцевич Н.В., Толкованов В.В., Коваленко Р.О., Шумаєва О.О.Навч. посібник. —
В.М. Ємельянов, О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, В.І. Андріяш. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Науковий вісник АМУ, Державне управління та місцеве самоврядування, серія «Управління» вик.1(7)/2009, Збірник наукових праць/
Колективна монографія. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. — 370 с. Колективна монографія виконана в
Тези 5 Міжнар. наук. конгресу, 23 лютого 2005 р.- Х.: ХарРІ НАДУ»Магістр» , 2005.-180
Черкаси, Черкаська ОДА, 2006 — 56 с. Серія: «Організаційно-кадрові питання». Посібник розрахований, у першу
Навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н.В.
Практ. посіб. / авт. кол. : В. М. Дрешпак, Н. К. Рашитова, С. І.
Науково-методологічний посібник. /О.С. Власюк, Я. А. Жаліло, А.І. Семенченко, Л.Д. Яценко, та ін. За
Переклад Андрій Баканов, Юрій Дуркот, Віталій Климченко, Володимир Швед. — К.: Видавництво К.І.С., 2010.
монографія / за наук. ред. д-ра політ. наук Л. Є. Шкляра. — К. :