Манюк М.І. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району

Дисертація на здобуття наукового ступеня канд геол. наук : 04.00.17 Геологія нафти і газу. — Івано-Франківський нац. техн. університет нафти і газу. — Наук. керівник проф. Маєвський Борис Йосипович. — Івано-Франківськ: 2002. — 188 с.

Вступ
Стан вивчення проблеми трІщинуватості порід-колекторів та її ролі у нафтогазоносності локальних структур
Особливлості геологічної будови та розробки родовищ Долинського нафтопромислового району
Особливості тектонічної будови родовищ .
Літолого-фаціальна характеристика продуктивних горизонтів
Геолого — промислова характеристика нафтових покладів району
Вплив геодинамічного розвитку Карпатського регіону на характер тріщинуватості порід-колекторів
Дослідження тріщинуватості гірських порід та визначення її впливу на колекторські властивості родовищ регіону
Дослідження тріщинуватості порід-колекторів лабораторними методами
Встановлення тріщинуватості порід-колекторів розрахунково-гідродинамічними методами
Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району
Особливості впливу тріщинуватості порід-колекторів на нафтоносність локальних структур Долинського родовища
Особливості впливу тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтоносності локальних структур Північнодолинського родовища
Особливості впливу тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтоносності локальних структур Струтинського родовища
Особливості впливу тріщинуватості порід-колетокторів на характер нафтоносності локальних структур Спаського родовища
Висновки
Список використаних джерел
Додатки А-Г.Результати дослідження кернів 4 родовищ

Манюк М.І. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району

Горно-геологическая отрасль | Геология полезных ископаемых

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: