Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О. Математика. 5 клас

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою. — Лівів : Світ, 2013. — 352 с.

Ați studiat deja patru ani matematica şi ați însuşit mult material nou şi interesant. În viitor vă aşteaptă încă multe lucruri frumoase şi utile. Oamenii aplică cunoştințele matematice pe parcursul întregii vieți; atât la serviciu, cât şi în viața de toate zilele. La ora actuală, când ştiința se dezvoltă vertiginos, este imposibil de a-şi imagina un specialist, în orice ramură de activitate umană, fără cunoştințe matematice. Pentru a însuşi matematica, sunt necesare următoarele deprinderi: de a număra, raționa, compara, concluziona, de a formula întrebări şi de a răspunde la ele, de a rezolva probleme si de a-şi argumenta propriile concluzii. Toate aceste deprinderi le veți putea dezvolta dacă veți lucra la lecții cu stăruință şi responsabilitate şi dacă veți munci de sine stătător acasă. Manualul o să vă fie, în acest caz, un bun prieten şi ajutor. Prin ce este interesant şi util acest manual? Tot materialul este împărțit în opt capitole, iar capitolele, la rândul lor, – în paragrafe. În fiecare paragraf veţi întâlni material teoretic şi probleme. Învățând teoria, să atrageți atenția mai cu seamă la textul luat în ramă. El conține formulări importante care trebuie înțelese şi memorizate, pentru a le putea aplica la soluționarea problemelor. Termenii (denumirile ştiințifice) noțiunilor matematice sunt evidenţiaţi cursiv. Întrebările rubricii „Amintiți-vă principalul”, prezente după fiecare paragraf, o să vă ajute să verificați cum ați însuşit materialul şi să-l repetați. După fiecare capitol sunt întrebări de control şi diverse teste, cu ajutorul cărora puteţi verifica în ce măsură cunoaşteţi tema studiată. Problemele din manual sunt împărţite în patru niveluri de complexitate. Numerele problemelor nivelului de complicaţie elementară sunt însemnate cu prim (ştrih) (‘). Acestea sunt exerciții pregătitoare pentru acei care nu sunt încrezuți că au înțeles bine materialul teoretic. Numere cu cerculețe (°) au problemele nivelului de complexitate medie. Ele trebuiesc rezolvate de către toți, pentru a avea posibilitatea de a studia matematica mai departe. Numerele problemelor nivelului de complexitate suficientă nu au semne lângă număr. Învățându-vă a le rezolva, veți putea demonstra cu încredere nivelul suficient al reuşitei la învățătură. Cu asteriscuri (*) sunt notate problemele nivelului de complexitate înaltă. Dacă nu veți putea să le rezolvați din prima încercare, nu vă întristați, ci dați dovadă de răbdare şi perseverență. Drept recompensă pentru rezolvarea unei probleme complicate va fi marea bucurie că sunteţi elevi stăruitori şi descurcăreţi! Rubrica „Află mai mult” vă va ajuta să vă îmbogăţiţi cunoştințele în domeniul matematicii. În manual sunt folosite semne speciale (pictograme). Ele o să vă ajute să vă orientați mai bine în materialul de studiu.

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О. Математика. 5 клас

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: