Романова Н.В. Основи хімічного аналізу. 10-11 клас

Навч. посібник для учнів спеціаліз. шк. хім.-біол. та агрохім. профілів і шк. з поглибл. вивч. хімії. — 2-ге вид., переробл. та доп. — Київ; Ірпінь: Перун, 1998. — 240 с.

Навчальний посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають курс аналітичної хімії та хімічного аналізу як складову варіативного компоненту навчального плану чи то у позаурочний час. Може бути використаний у позашкільних навчальних закладах. Призначений для вчителів хімії, школярів, вихованців гуртків, студентів.

Романова Н.В. Основи хімічного аналізу. 10-11 клас

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: