Orazgylyjow Ý. Türkmenistanyň taryhy. 11 synp

Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 152 sah.

Bu gün toparymyzda birnäçe aglarymyzyň sabyrsyzlyk bilen garaşan kitabyny , XI synplar üçin Türkmenistanyň taryh dersinden synag okuw kitabyny toparymyzda ilkinji gezek hödürleýäris.
Bu synag okuw kitaby esasan hem gündelik metbugatyň we Türkmen millihasabat institutynyň çap eden maglumatlar ýygyndylarynyň, döwlet resminamalarynyň esasynda ýazyldy. Kitapda wakalar ygtybarly bolar ýaly möhüm resminamalardan bölekler, kartalar, suratlar ýerleşdirildi. Her paragrafyň yzynda soraglar we ýumuşlar, kitabyň yzynda bolsa has möhüm wakalaryň seneleri, iň esasy we täze adalgalaryň sözlügi berildi.

Orazgylyjow Ý. Türkmenistanyň taryhy. 11 synp

Абитуриентам и школьникам | История

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: