Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика. 5 клас

Підручник. — Х.: Гімназія, 2013. — 352 с.

Зважаючи водночас на вікові особливості сприйняття учнів 5 класів, на потребу початку викладання систематичного курсу математики і формування в учнів формально-логічного підходу до математичних знань, автори обрали вдале сполучення наочно-образного початків формально-логічного підходу до курсу, що викладається. Приділено значну увагу вирішенню однієї з провідних задач сучасної масової школи – формування навичок практичного застосування набутих знань. З цією метою в підручнику викладення теоретичного матеріалу ведеться з посиланнями на спостереження і практичний досвід учнів, а формулювання значної частки задач має практичну спрямованість.
Підручник є привабливим для учнів цільової вікової категорії. Він добре ілюстрований, певна кількість текстових задач містить «цікаві відомості» з історії та географії України та світу. У низці задач діють герої улюблених книг і мультфільмів. Подано завдання, які діти можуть виконувати за допомогою комп`ютера; завдання розвиваючого характеру під рубрикою «задачі від Мудрої Сови». Усе це спрямовано на формування в учнів настанов щодо ролі математики в сучасному житті, інтересу до предмету, алгоритмічного мислення, а також інтеріоризацію математичного інструментарію.
Кращому засвоєнню знань сприяє різноманітність дидактичного матеріалу та форм його подання, зокрема наявність рубрик «Усні вправи», «Завдання для повторення», вправ для самоконтролю в тестовій формі тощо.

Зміст:

Натуральні числа і дії над ними.
Натуральні числа.
Додавання і віднімання натуральних чисел.
Множення і ділення натуральних чисел.
Дробові числа і дії над ними.
Звичайні дроби.
Десяткові дроби.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика. 5 клас

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: