Лов’янова І.В. Модуль числа. Розв’язування задач з параметрами (матеріали для факультативних занять та курсів за вибором). 10 клас

Методичний посібник. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмель-ницького, Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 92 с.

Посібник містить матеріали для проведення факультативних занять або курсів за вибором. Посібник може бути використаний як в класах універсального профілю для проведення факуль-тативних занять або курсів за вибором, так і учнями інших профілів для підготовки до ЗНО, самостійної роботи з вказаних тем, тощо.
Даний методичний посібник створено у відповідності із діючими програмами курсів за вибором та факультативів.
Матеріали посібника містять теоретичний матеріал та системи задач для проведення занять курсів за вибором в класах універсального профілю з таких курсів «Модуль числа», «Розв’язування рівнянь з параметрами». Дібрано і систематизовано вправи для проведення занять в 10 класі. Переважна кількість завдань супроводжується розв’язаннями і поясненнями, що сприяє самостійній роботі учнів і просуванню в опануванні матеріалу у власному темпі. Посібник складається з двох розділів, списку використаної та рекомендованої літератури, який також скомпонований у відповідності до розділів, додатків, які можуть стати у нагоді вчителю під час планування занять.

Лов’янова І.В. Модуль числа. Розв’язування задач з параметрами (матеріали для факультативних занять та курсів за вибором). 10 клас

Абитуриентам и школьникам | ВНО / ЗНО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: