Ларіна Т.В., Плотніков Є.О. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень)

Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. — 200 с.

У посібнику містяться тренувальні тести для підготовки учнів до іспиту з англійської мови, що базується на різноманітних тестових завданнях, що відповідають структурі проведення незалежного зовнішнього оцінювання. Тести допомагають визначити рівень мовної компетенції учнів, орієнтують у стратегіях успішного проходження тестів. Тести складено на базі автентичних матеріалів з урахуванням мовних особливостей та типових помилок.
Призначено для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також вчителів англійської мови.

Довідник спрямований на оптимізацію підготовки учнів до складання ЗНО з англійської мови. Завдання складено у відповідності до рекомендацій МОН для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень із англійської мови випускників загальноосвітніх навчальних закладів та структури проведення оцінювання. Довідник містить конкретні рекомендації щодо успішного виконання завдань. Воно адресовано учням та вчителям для використання як на заняттях з іноземної мови, так і для самопідготовки.
У посібнику представлено 15 варіантів тестових завдань відкритої та закритої форми. Загальна кількість завдань (читання, використання англійської мови, письмо) – 43.
У частині «ЧИТАННЯ» перевіряються такі знання, вміння та навички:
загальне розуміння прочитаного (розуміння основного змісту автентичного тексту;
детальне розуміння прочитаного (повне розуміння змісту автентичного тексту з розкриттям значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки; розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту);
вибіркове розуміння (знаходження спеціальної або необхідної інформації в автентичних текстах різнопланового характеру);
лексико-граматичні вміння та навички (розрізнення значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту; правильне використання граматичних форм та частин мови відповідно до контексту).
Частина «ПИСЬМО» містить завдання відкритої форми:
· Завдання з розгорнутою відповіддю.
Це завдання передбачає створення власного висловлювання у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови.

Ларіна Т.В., Плотніков Є.О. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань для підготовки до ЗНО (просунутий рівень)

Абитуриентам и школьникам | ВНО / ЗНО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: