Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. 11 клас

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). — Київ: Грамота, 2012. — 248 с. — ISBN 978-966-349-370-1.

У підручнику втілено не лише процес пізнання, а й роль людини в розмаїтті суперечностей сучасності, обґрунтована необхідність форму вання творчого мислення на основі філософського знання.

Підручник призначений для учнів 11 класу загальноосвітніх на вчальних закладів, які вивчають філософію на профільному рівні, сту дентів філософських факультетів, учителів, методистів.

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. 11 клас

Абитуриентам и школьникам |

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: