Ясінський В.В. Математика. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів

ФДП НТУУ «КПІ». — К.: Гнозіс, 2013. — 408 с. — (На допомогу абітурієнту).

Даний посібник адресовано слухачам підготовчих курсів ФДП НТУУ «КПІ». Його метою є вирішення, двох важливих та взаємопов’язаних задач, а саме: приведення рівня знань слухачів до вимог університетських програм з математики та здійснення поглибленої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Основу посібника складає систематизована підбірка конкурсних задач, які впродовж багатьох років пропонувались на вступних випробуваннях з математики до НТУУ «КПІ» та ряду інших провідних ВНЗ України. При цьому особливу увагу приділено задачам з параметрами, які традиційно є «каменем спотикання» для багатьох вступників до ВНЗ. Як показує багаторічна практика, саме розв’язання достатньої кількості задач з параметрами дозволяє учням систематизувати та узагальнити вже набуті знання, а також в значній мірі сприяє становленню та розвитку у них системного мислення та формування на цій основі цілісного підходу до аналізу та прийняття рішень в різноманітних нестандартних ситуаціях.
У виданні наведено програму з математики, необхідний довідковий матеріал та методичні вказівки до розв’язання типових задач.

Ясінський В.В. Математика. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: