Істер О.С. Алгебра. 7 клас

Підручник. — К.: Освіта, 2007. — 230 с. — ISBN 978-966-04-0688-9.

Підручник для 7 класу шкіл з українською мовою навчання.
Цей підручник відзначається високим науково — методичним і дидактичним рівнем викладу навчального матеріалу.

Лінійні рівняння з однією змінною.
Загальні відомості про рівняння.
Лінійне рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них.
Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі.
Цілі вирази.
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.
Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей.
Степінь з натуральним показником.
Властивості степеня з натуральним показником.
Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.
Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.
Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.
Додавання і віднімання многочленів.
Множення одночлена на многочлен.
Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.
Множення многочлена на многочлен.
Розкладання многочленів на множники способом групування.
Квадрат суми і квадрат різниці.
Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці.
Множення різниці двох виразів на їх суму.
Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.
Сума і різниця кубів.
Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники.
Функції.
Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції.
Графік функції. Графічний спосіб задания функції.
Лінійна функція, її графік та властивості.
Системи лінійних рівнянь з двома змінними.
Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними.
Графік лінійного рівняння з двома змінними.
Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу.
Задачі підвищеної складності.
Відомості з курсу математики 5—6 класів.
Відповіді та вказівки до вправ.
Предметний покажчик.

Істер О.С. Алгебра. 7 клас

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: