Gulińska Hanna, Kuśmierczyk Krzysztof. Chemia. Po prostu

Podręcznik. — Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o. o., 2016. — 256 s. — ISBN: 9788302127250.

Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy.

Podręcznik został przygotowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych. Składa się z sześciu działów tematycznych: Mineralne skarby Ziemi, Chemia w rolnictwie, Chemia a nasze zdrowie, Chemia opakowań i odzieży, Chemia środków czystości oraz Energia dzisiaj i jutro.

Najważniejsze zalety podręcznika:
przystępny – prosty język przekazu ułatwia zrozumienie materiału;
nowoczesny – przedstawia zagadnienia na przykładach z otaczającego świata i odnosi się do najnowszych badań – pokazuje praktyczne zastosowania biologii, np. w medycynie czy rolnictwie;
skuteczny – powtórzenia i zadania na końcu każdego działu ułatwiają naukę i pomagają zapamiętać materiał;
uporządkowany – łatwo w nim odszukać potrzebne wiadomości, struktura lekcji jest przejrzysta i czytelna, w tekście nie ma zbędnych wyróżnień.

Gulińska Hanna, Kuśmierczyk Krzysztof. Chemia. Po prostu

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: