Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник

К.; Харків: Веста, 2007. — 176 с.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть
учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися
до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі
шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано
у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.
Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником
в опануванні шкільного курсу історії України.

Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник

Абитуриентам и школьникам | История

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: