Дрожжина С.В. Основи правознавства. Наочний довідник

К.; Х.: Веста, 2007. — 120 с.

Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць і схем з курсу «Основи правознавства», що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми з курсу «Основи правознавства». Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць та схем, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага у посібнику приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі.
Автор свідомо уникнула методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку автора-практика, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів та викладачів правознавства.

Дрожжина С.В. Основи правознавства. Наочний довідник

Абитуриентам и школьникам | Право

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: