Буринська Н.М. Основи хімічної технології. 10-11 клас

Пробний підручник. — К.: Освіта, 1998. — 288 с.

Для спеціал. шк., ліцеїв, гімназій, класів поглибленого вивч. природнич. дисциплін.

Зміст:

10-й клас
Загальні питання хімічної технології.
Значення хімічної промисловості.
Хімічна технологія як наука та її зв’язок з іншими науками.
Коротка історія розвитку хімічної промисловості.
Хіміко-технологічний процес.
Техніко-економічні показники хіміко-технологічного процесу.
Продукт виробництва.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Сировина і енергетика хімічної промисловості.
Сировина хімічної промисловості.
Підготовка сировини до переробки.
Вода в хімічній промисловості.
Водопідготовка.
Повітря в хімічній промисловості.
Енергетика хімічної промисловості.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Виробництво сульфатної кислоти.
Сировина сульфатнокислотного виробництва.
Випалювання сірчаного колчедану.
Очищення випального газу.
Контактне окиснення оксиду сульфуру (IV).
Абсорбція оксиду сульфуру (VI).
З історії сульфатнокислотного виробництва в Україні.
Перспективи розвитку виробництва сульфатної кислоти та охорона природи.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Виробництво аміаку.
Значення Нітрогену і методи фіксації азоту з повітря.
Сировина для синтезу аміаку.
Фізико-хімічні основи синтезу аміаку.
Промисловий спосіб синтезу аміаку.
З історії виробництва синтетичного аміаку.
Перспективи розвитку виробництва аміаку.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Виробництво нітратної кислоти.
Фізико-хімічні основи виробництва нітратної кислоти.
Виробництво розведеної нітратної кислоти.
З історії виробництва нітратної кислоти.
Основні напрями вдосконалення виробництва нітратної кислоти.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Виробництво мінеральних добрив.
Класифікація добрив.
Нітратні добрива. Виробництво нітрату амонію.
Виробництво карбаміду.
Фосфатні добрива.
Виробництво фосфатної кислоти.
Комплексні добрива.
Калійні добрива.
Умови зберігання те раціонального використання добрив.
Проблема охорони природи.
Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми. Альтернатива хімізації сільського господарства.
Розвиток виробництва мінеральних добрив в Україні.
Запитання і завдання для самоконтролю.
11-й клас.
Технологія силікатів
.
Виробництво кераміки.
З історії виробництва кераміки в Україні.
Мінеральні в’яжучі матеріали.
З історії цементної промисловості.
Виробництво скла.
З історії скляної промисловості в Україні.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Електрохімічні виробництва.
Загальні відомості про електрохімічні процеси.
Теоретичні основи електролізу.
Добування металічного натрію.
Добування хлору, їдкого натру і водню.
З історії електрохімічних виробництв.
Основні напрями розвитку електрохімічних виробництв.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Металургія.
Поняття про металургію.
Чавун і сталь.
Загальні способи добування металів.
Виробництво чавуну.
Виробництво сталі.
Очищення сталі і способи її переробки.
Пряме добування заліза з руд.
Виробництво алюмінію.
З історії металургії.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Хімічна переробка палива.
Загальні відомості про паливо.
Переробка твердого палива.
Газифікація й гідрогенізація твердого палива.
З історії коксохімічної промисловості.
Переробка рідкого палива.
Способи переробки нафти. Перегонка нафти.
Хімічні способи переробки нафти.
З історії нафтопереробки.
Газоподібне паливо.
Хімічна переробка метану. Добування водню.
Добування ацетилену.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Промисловий органічний синтез.
Виникнення й розвиток промисловості органічного синтезу.
Сировина й основні процеси промислового органічного синтезу.
Народногосподарське значення промисловості органічного синтезу.
Синтез вінілхлориду.
Добування стиролу.
Добування метанолу.
Добування етанолу.
Добування фенолу.
Добування формальдегіду.
Добування ацетальдегіду.
Добування оцтової кислоти.
Виробництво мила.
Біохімічні виробництва.
Біохімічний синтез кормового білка.
Запитання і заклання для самоконтролю.
Технологія синтетичних полімерів і полімерних матеріалів.
Загальні відомості про полімери.
Способи добування полімерів.
Пластмаси.
Промисловий синтез поліетилену.
Виробництво блочного полістиролу.
Добування фенопластів.
Натуральний каучук.
Синтетичні каучуки.
Загальні відомості про хімічні волокна.
Виробництво капронового волокна.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Охорона навколишнього середовища.
Хімія навколишнього середовища.
Охорона повітряного басейну.
Охорона водного басейну.
Охорона ґрунтів.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Іменний покажчик.
Предметний покажчик.
Відповіді до завдань
.

Буринська Н.М. Основи хімічної технології. 10-11 клас

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: