Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М., Грабовий А.К. Органічна хімія. 10-11 клас

Пробний підручник. — К.: Вища школа, 2001. — 398 с.: іл.

Для 10-11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета.

Зміст:

Вступ.
Теорія хімічної будови органічних сполук.
Створення теорії хімічної будови органічних сполук.
Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук.
Значення теорії хімічної будови органічних сполук.
Насичені вуглеводні.
Метан.
Гомологічний ряд метану.
Ізомерія гомологів метану.
Номенклатура вуглеводнів з розгалуженою (ізомерною) будовою.
Властивості, добування і застосування насичених вуглеводнів.
Циклопарафіни (циклічні насичені вуглеводні).
Галогенопохідні насичених вуглеводнів.
Розв’язування розрахункових задач. Виведення формули речовини за масовою часткою елементів та відносною густиною.
Повторимо і запам’ятаємо.
Ненасичені вуглеводні.
Етилен.
Гомологічний ряд етилену.
Дієнові вуглеводні.
Ацетилен.
Гомологічний ряд ацетилену.
Розв’язування розрахункових задач. Виведення формули речовини за масою, об’ємом і кількістю речовини продуктів її згоряння.
Повторимо і запам’ятаємо.
Ароматичні вуглеводні.
Бензол.
Гомологічний ряд бензолу.
Орієнтація замісників у бензольному ядрі.
Взаємозв’язок насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів.
Повторимо і запам’ятаємо.
Природні джерела і переробка вуглеводнів.
Природний і попутний нафтовий гази.
Нафта. Переробка нафти.
Коксохімічне виробництво.
Охорона довкілля від забруднення відходами переробки вуглеводневої сировини.
Повторимо і запам’ятаємо.
Спирти і феноли.
Одноатомні спирти.
Зв’язок між насиченими та ненасиченими вуглеводнями і спиртами.
Багатоатомні спирти.
Феноли.
Повторимо і запам’ятаємо.
Альдегіди, кетони, карбонові кислоти.
Альдегіди.
Кетони.
Карбонові кислоти.
Вищі одноосновні карбонові кислоти.
Дикарбонові кислоти. Ароматичні кислоти.
Хлорангідриди та ангідриди карбонових кислот.
Взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами.
Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин.
Повторимо і запам’ятаємо.
Естери (складні ефіри). Жири.
Естери.
Жири.
Синтетичні мийні засоби.
Повторимо і запам’ятаємо.
Вуглеводи.
Моно- і поліцукриди.
Глюкоза як представник моноцукридів.
Дицукриди. Цукроза.
Поліцукриди. Крохмаль. Целюлоза.
Повторимо і запам’ятаємо.
Нітрогеновмісні органічні сполуки.
Аліфатичні аміни.
Ароматичні аміни.
Гетероциклічні сполуки.
Амінокислоти.
Білки.
Нуклеїнові кислоти.
Взаємозв’язок між різними класами органічних речовин.
Повторимо і запам’ятаємо.
Синтетичні високомолекулярні сполуки і полімерні матеріали на їх основі.
Загальні відомості.
Полімери на основі вуглеводнів та їхніх галогенопохідних.
Натуральний і синтетичний каучуки.
Полімери на основі фенолу і формальдегіду.
Силіційорганічні полімери і матеріали на їх основі.
Волокна.
Основні напрями розвитку виробництва полімерних матеріалів.
Повторимо і запам’ятаємо.
Лабораторні роботи.
Практичні роботи.
Додатки:
Приклади розв’язування типових розрахункових задач з хімії.
Відносні молекулярні маси деяких органічних речовин.
Функціональні групи найважливіших органічних сполук.
Приклади взаємоперетворень органічних сполук.
Відповіді до задач.
Іменний покажчик.
Предметний покажчик.

Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М., Грабовий А.К. Органічна хімія. 10-11 клас

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: