Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика. 10 клас: рівень стандарту

Підручник. — 2-ге вид. — К.: Генеза, 2011. — 272 с.: іл.
Посібник повний. OCR-шар.

Підручник для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наукову експертизу провів Інститут математики НАН України. Психолого-педагогічну експертизу провів Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України наказ № 177 від 03.03.2010 р.

Зміст:

Алгебра і початки аналізу.

Числа, функції, рівняння.
Дійсні числа.
Обчислення.
Відсоткові розрахунки.
Числові функції.
Властивості функції.
Корені n-го степеня.
Степені з раціональними показниками.
Степеневі функції.
Ірраціональні рівняння і нерівності.
Тригонометричні функції.
Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.
Тригонометричні функції числового аргументу.
Основні тригонометричні формули.
Формули зведення.
Властивості і графіки тригонометричних функцій.
Періодичні функції і гармонічні коливання.
Формули додавання.
Наслідки із формул додавання.
Тригонометричні рівняння і нерівності.

Геометрія.

Паралельність прямих і площин у просторі.
Що вивчається в стереометрії?
Основні поняття і аксіоми стереометрії.
Наслідки з аксіом стереометрії.
Прямі в просторі.
Паралельне проектування.
Зображення фігур у стереометрії.
Паралельність прямої і площини.
Паралельність площин.
Перпендикулярність прямих і площин у просторі.
Кут між прямими. Перпендикулярність прямих.
Перпендикулярність прямої і площини.
Перпендикуляр і похила до площини.
Перпендикулярні площини.
Ортогональне проектування.
Відстані в просторі.
Вимірювання кутів у просторі.
Додатки.
Теми для завдань творчого характеру.
Література.
Відомості з математики 5-9 класів.
Таблиця значень тригонометричних функцій.
Таблиця квадратів чисел.
Предметний покажчик.
Відповіді.

Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика. 10 клас: рівень стандарту

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: