Asqarov I.R. Organik kimyo

Darslik. — G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Tjshkent, 2012.

Mazkur darslik universitetlarning kimyo fani yo’nalishining namunaviy o’quv dasturi asosida yozilgan bo’lib, oliy o’quv yurtlarnig kimyo yo’nalishida tahsil oluvchi talabalar uchun mo’ljallangan.

Asqarov I.R. Organik kimyo

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: