Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. та ін. Математика. 10 клас. Рівень стандарту

Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К.
Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010. — 480 с.
OCR-шар.

Пропонований підручник відповідає програмі з математики для 10-го класу рівня стандарту, рекомендований Міністерством освіти і науки України й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування математики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладення навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, система вправ і контрольних запитань.
Підручник з предмета «Математика» допоможе Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного мо­делювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевни­тись у могутності математичних методів для пізнання навколиш­нього світу, у розв’язанні різних проблем.
Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. та ін. Математика. 10 клас. Рівень стандарту

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: