Achiri I., Ciobanu V. Matematică. Manual pentru clasa XI

I. Achiri, V. Ciobanu, P. Efros, V. Garit, V. Neagu, N. Prodan, D. Taragan, A. Topală.
Ediţia a II-a, revizuită şi completată. — Chișinău: Editura Prut Internațional, 2014. — 304 p. — ISBN 978-9975-54-145-9.

Manual utilizat în clasa de liceu în școlile din Republica Moldova.

Prezentul manual este elaborat conform curriculumului liceal modernizat la matematică axat pe formarea de competenţe. Manualul este structurat pe module. Pentru orientare, la începutul fiecărui modul sînt formulate obiectivele educaţionale care pot fi atinse studiind modulul respectiv. Obiectivele marcate cu * vizează numai elevii de la profilul real. Menţionăm că manualul conţine compartimente ce ţin de elemente de analiză matematică, numere complexe, elemente de algebră superioară şi geometrie. La această treaptă a şcolarizării, elevii se familiarizează cu o serie de concepte noi.
Acest fapt este un motiv în plus să chemăm cititorii să parcurgă atent atît materialul teoretic (definiţii, teoreme, proprietăţi etc.), cît şi exemplele ilustrative, exerciţiile motivaţionale şi cele rezolvate. Numai în acest mod pot fi realizate prevederile principiilor constructiv şi formativ puse la baza studierii matematicii în învăţămîntul preuniversitar.

Achiri I., Ciobanu V. Matematică. Manual pentru clasa XI

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: