Abdusamatov A. Organik kimyo

Darslik. — Toshkent: Talqin, 2005. — 408 bet.

Qayta ishlangan va toldirilgan ikkinchi nashr.
Ushbu darslik Toshkent Daviat agrar universiteti va qishloq xo‘jaligi institutlarining taiabalari uchun moljallangan. Darslikda organik kimyoning nazarjy qismi, organik moddalarning 0 ‘zbekistondagi asosiy manbalari, ularning olinishi, ajratilishi va tuzilishini zamonaviy usullarda tahlil qilish uslublari, organik kimyoning asosiy bolimlari xalq xo‘jaligi, ayniqsa qishloq xo‘jaligi bilan bog‘lab yoritilgan. Darslik yangi dastur asosida oddiy va tushunarli tarzda yozilganligi uchun, undan tibbiyot, farmatsevtika oliy o‘quv yurtlari va biologiya fakultetlari taiabalari, shuningdek, akademik litsey va kasb-hunar koliejlari o’quvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Abdusamatov A. Organik kimyo

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: